Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

bilder/front/laddar.gif
bilder/front/laddar.gif

Planritning över Eldsunda Park

bilder/front/laddar.gif

Fokus på Hamnkvarteren

bilder/front/laddar.gif

Fokus på Småhusudden

bilder/front/laddar.gif

Vi har tagit fram en struktur för Eldsunda Park som bygger på att stadsdelen är den största tyngdpunkten i den här delen av Strängnäs och att den ska stå för sig själv samtidigt som den servar mindre områden runtomkring. Stadsdelen ska på så sätt också bli långsiktigt livskraftig och hållbar i sig själv oavsett hur omgivningarna utvecklas. De nya förutsättningarna har gjort det lättare att skapa en sådan helhet.