Ideologi

Småstaden Arkitekter har som strävan att skapa fysiska miljöer som är rika på såväl innehåll som variation. Människor ska uppleva mångfald och trivsel oavsett av i vilken roll man befinner sig på en plats eller i en byggnad. Arbetande, boende, köpande, strosande, lekande ska kunna vistas i varandras närhet och uppnå välbefinnande. Det ska vara lätt att möta andra människor och knyta sociala kontakter.

Vi arbetar gärna enligt principerna i Agenda 21 om städernas hållbarheter. I många sammanhang diskuteras hur man åstadkommer hållbara städer. Vi brukar referera till indelningen av begreppet hållbar stad i social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet samt fysisk hållbarhet. Det gör det lättare att diskutera förutsättningarna för den hållbara staden.

Småstaden Arkitekter har en syn på hur man åstadkommer den hållbara staden. I väldigt många sammanhang anser vi att konceptet "småstaden" kan bidra till detta. Vi menar att man måste överge zon-planeringen som delar upp staden i bostadsområden, arbetsområden, centrumområden med mera. En blandning av verksamheter ger liv dygnet runt vilket ökar tryggheten och minskar brottsligheten. Det gör också staden mer begriplig för såväl vuxna som barn och ungdomar.