Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Kvarteret Fyren i Järla Sjö har utnämnts till bästa HSB-projekt 2003

bilder/front/laddar.gif
bilder/front/laddar.gifbilder/front/laddar.gifbilder/front/laddar.gifbilder/front/laddar.gif