Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Statsmiljörådets utmärkelse
Järla Sjö 2004

bilder/front/laddar.gif