Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Utdrag ur www.riksbyggen.se:

Nyhet

Borgargården - Bästa Riksbyggenprojekt 2002

Bostadsrättsföreningen Borgargården vid Järla Sjö i Nacka har utsetts till Bästa Riksbyggenprojekt 2002.

Den årliga tävlingen "Bästa Riksbyggenprojekt" är ett led i Riksbyggens kvalitetsarbete. Syftet är att stimulera kvalitetsmedvetande och lyfta fram föredömliga exempel. Juryn har bestått av Claes Caldenby, professor vid Chalmers och Ann-Kristin Myrman, frilansskribent.

Enligt juryn har Borgargårdens förutsättningar med sitt läge i gammal kulturmiljö vid Järlasjön mycket väl utnyttjats i en stadsplan med drag av tätbebyggd småstad. Många lägenheter har utsikt mot parken kring den gamla välbevarade Järla herrgård och sjön med möjlighet till strandpromenader och bad. Lägenheterna har välformade rum i ett vackert sammanhang utan långa korridorer.

Hedersomnämnande har gått till:

Bostadsrättsföreningen Domald i Uppsala där man tagit vara på de speciella förutsättningarna, bevarat en arkitektur- och teknikhistoriskt intressant miljö och skapat ett innerstadsboende med goda kvalitéer. Projektledare: Sture Frank, 018-18 97 16, sture.frank@riksbyggen.se

Bostadsrättsföreningen Elverket i Enköping där det nybyggda huset ansluter väl till omgivningens villor från 1920- till 1940-talet och bakom den till synes enkla husformen döljer sig en överraskande variation av originella lägenhetslöningar. Projektledare: Anders Hending, 021-10 32 52, anders.hending@riksbyggen.se

Riksbyggen är - en kooperativ medlems- och intresseorganisation för Riksbyggens bostadsrättsföreningar, - ett serviceföretag inom fastighetsförvaltning för dessa bostadsrättsföreningar och andra kunder, - en byggherreorganisation vars huvudsakliga uppgift är att genomföra nyproduktion av bostäder med bostadsrätt som upplåtelseform och ombyggnad åt bostadsrättsföreningar. Totalt har Riksbyggenkoncernen 3 500 anställda.

Skapad 2003-06-12 15:36

bilder/front/laddar.gif
bilder/front/laddar.gif bilder/front/laddar.gif