Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Referensprojekt Stadsfjärden

Samråd- Småstaden Arkitekter har sedan 2001 arbetat i Nyköpings kommun med planeringen för stadens utveckling runt Stadsfjärden. Arbetet har utförts som ett brett samråd med föredrag, gruppdiskussioner,

öppet hus och planeringsböcker.

Frågor som berörts innefattar vilka stadstyper som ska gälla, vilka grönytor som ska bevaras/utvecklas och trafiksystemet för olika trafikslag, hur staden ska växa, vilka kvaliteter som ska utvecklas.

bilder/front/laddar.gif