Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Referensprojekt Ältadalen

Samråd om Ältadalens utveckling Politikerna i områdesnämnden i Nacka beslutade att genomföra ett brett samråd om Ältadalens utveckling där alla ältabor skulle ges möjlighet att närvara.

Samrådet genomfördes december 1999–mars 2000 av en arbetsgrupp där tjänstemän på Nacka kommun samt planerare på Småstaden Arkitekter AB ingått.

Bakgrund Ältadalen ligger utmed östra sidan av Älta i Nacka kommuns sydvästra del. Dalen är en gammal grustäkt i en rullstensås som sträcker sig i ett nordsydligt stråk från norra Älta till Västerhaninge.

Täktverksamheten har lagts ned, men det har inte gjorts några åtgärder för att förbättra såret i naturen.

Till problemen i Ältadalen hör miljöstörningar i form av nedskräpning och risk för föroreningar av grundvattnet, ett fult sår i landskapet orsakat av täktverksamheten och otrygghet då man vistas i området. Ett återställande av dalen till en mer naturlig form kräver omfattande arbeten.

bilder/front/laddar.gif