Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Samråd
Småstaden Arkitekter har deltagit i en rad olika samråd. Förutom formella plansamråd enligt PBL har vi deltagit i charetten, arbetsboks-metoden, enkätundersökningar, intervjuundersökningar och mellanformer av dessa. Vi har också studerat samråd och samarbetsformer för förändringsarbete på ett teoretiskt plan. Resultatet av teori och praktik är en metod som skräddarsys till varje projekt med en mix av de delmetoder som vi har på smörgåsbordet. Detta finns beskrivet i Planera och bygga tillsammans och i Planera med samverkan.

Det finns en fördom om att masar har svårt att samverka. I Lissbrändan, Rättvik, genomfördes ett samråd i god anda vilket resulterade i att ett antal smala lindor omvandlades till en plan för villor, parhus och flerbostadsvillor samt en bystuga förstås. Detta arbete presenterades på Bo91 i Dalarna. Vi arrangerade i samband med detta också en internationell konferens där projektet presenterades.

Ett annorlunda exempel är samrådsarbetet i bostadsrättsföreningen Gransätra, vilket pågick i flera år. Det resulterade i upprustade gårdar, nya cykelhus, omputsade fasader, en rad energisparåtgärder, komposering och egenkällsortering, nya entréer med förstukvistar, utbyggda och inglasade balkonger, bastu- och relaxavdelning, gym, träfflokal, sångkör och många grannkontakter.

  • sida
  • 1
  • 2