Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Om Företaget

Småstaden Arkitekter AB bildades 1988.
Huvudkontoret ligger sedan 1998 i Mariahissen på Söder Mälarstrand 21 i Stockholm.

Småstaden Arkitekter har en bred verksamhet från översiktlig fysisk planering till detaljprojektering. Vi utför formella detaljplaner, samråd i olika skeden samt projektering av såväl hus som mark. Vi arbetar inte bara med nybyggnader/ nyanläggningar utan har också stor erfarenhet av ombyggnader, tillbyggnader och renoveringar. Vi påtar oss gärna samordningsansvar och projektledning. Vi arbetar också med att nå ut på ett lättillgängligt sätt i form av broshyrer, utställningar, bofakta, datorpresentationer, seminarier och modeller.

Mycket av verksamhetens inriktning bygger på teoretiska studier och arbeten. Vi utför utredningar, kvalificerade forskningsarbeten och utbildning på högskolenivå.

Vi vill gärna ha tuffa utmaningar och har som strävan att uppnå bästa möjliga resultat med givna förutsättningar. Detta ställer krav på medarbetarna i många avseenden. Trots detta värnar vi också om trivseln i vår egen arbetsmiljö. Då och då deltar vi i tävlingar vilket resulterat i en del priser.

Vi är en sammansvetsad grupp av lantmätare, arkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer och formgivare, med en blandad åldersfördelning.