Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Ett tredje exempel på samråd är det vi genomfört i Nyköping. Där har det handlat om att diskutera stadens utveckling under flera decennier kring Stadsfjärden. Samrådet har berört frågor såsom vilka stadstyper som ska gälla, vilka grönytor som ska bevaras/utvecklas och trafiksystemet för olika trafikslag.

Bilden visar ny bebyggelse närmast stadskärnan enligt samrådet

  • sida
  • 1
  • 2