Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Referensprojekt Mälarremsan

Vi har deltagit i en rad tävlingar. Dels har det varit plantävlingar och dels har det gällt byggnader, till exempel skolor, muséer och konserthus med komplicerade rumssamband.
Vi har ett gott utfall av priser från tävlingsverksamheten. Den senaste tävlingen gällde planförslag och bostadshus i centrala Strängnäs.

bilder/front/laddar.gif