Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

bilder/front/laddar.gif

I närheten av Tessinskolan som ligger i östra kanten av Nyköpings stadskärna har vi detaljplanelagt ett område som omfattar cirka 5 hekter. Totalt ingår cirka 400 bostäder varav drygt 300 i flerbostadshus och 70 i småhus.

Småhusen har vi projekterat åt PEAB och de sista färdigställs under 2008/09. De ligger i kvarteret Griffeln, Katetern 1-4 och Pulpeten.-

bilder/front/laddar.gif