Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

bilder/front/laddar.gif

Sammanställning

Område

Området norr om Tellus
Området norr om Angarnsvägen
Området norr om Åby Gata, Tegelbruket
Området söder om Lingsbergsvägen
Området kring Hjälmstaskolan
Totalt

Bruttoarea m2

15000
68000
10000
25000
3000
cirka 120000

Antal lägenheter *

170-210
750-950
100
280-360
30 -40
cirka 1300-1700

Syfte

Småstaden Arkitekter framtog 2005 en strukturplan och gestaltningsprogram, samt grönstruktur för centrala delen av Vallentuna tillsammans med kommunen.

Syftet var att:
• att de olika utbyggnadsetapperna vid fortsatt utveckling i området ska bilda en sammanhängande stadsmiljö av hög kvalitet och med god funktion,