Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Kvarteret Trädgårdsbäcken planeras i Alunda centrum, i hörnet av Centrumvägen och Tvärvägen, i Östhammars kommun. På platsen finns idag en nedlagd livsmedelsbutik med tillhörande parkeringsplats. Östhammarshem äger fastigheten och planerar att bygga hyreslägenheter.

Beskrivning av förslaget

Byggnaderna på två till tre våningar ligger i kvarterets ytterkanter och bildar på så sätt en skyddad gård. Från gatan finns passager mellan husen in på gården. Dessa passager medger intresseväckande in och utblickar, samt ger god tillgänglighet. Lägenheterna är på en till fyra rum och kök. De är ljusa och välutrustade.

Alla lägenheter på bottenvåningarna har tillhörande små, häckomgärdade, trädgårdar på gårdssidan. Mot gatan har de förgårdar. Lägenheter som inte har trädgårdar har balkonger. De flesta bottenlägenheterna har förrådsbodar på trädgårdssidan.

På den gemensamma gården finns vackra planteringar, prydnadsträd, fruktträd, bärbuskar, sittplatser samt lekplats med gungor och sandlåda. Omgiven av en utvidgning av den i norr belägna bäcken finns en liten udde med södersol, bro, soffa och bord.

I kvarterets nordöstra del finns en passage till östhammarshems fastighet på andra sidan bäcken. Det finns två cykelrum, ett i vardera änden av kvarteret. Bilparkeringar ligger dels längs gatorna i anslutning till kvarteret och dels på en parkering i kvarteret, där hälften av platserna ligger under tak.

bilder/front/laddar.gif
bilder/front/laddar.gif
  • sida
  • 1
  • 2