Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se


Bryggeriholmen

Detta förslag tar fasta på Gnestas småskaliga bebyggelsekaraktär och på platsens unika förutsättningar för att åstadkomma en långsiktigt attraktiv miljö. Bebyggelsen är grupperad kring två gårdar med ungefär lika många bostäder kring varje gård. Gårdarna är relativt öppna mot söder men har också flukter ut mot vattnet i norr samt trappor ner till stranden. På varje gård ligger en liten byggnad som omfamnas av övrig bebyggelse. Bryggeriholmens höjdpunkt blir det renoverade brygghuset som omfamnas av övrig bebyggelse och sträcker sig upp som Gnestas naturliga siluett. Med fasadbelysning kan detta accentueras ytterligare.

Även utanför gårdarna finns öppna siktlinjer ner mot vattnet. När man tar sig in i området via bron har man en siktlinje ner mot den nya bryggan och lusthuset. Likaså finns ett stråk ner mot vattnet mellan gårdarna. De öppna stråken ger också möjlighet att se in i området från strandpromenaden och vattnet. De ska möta något intressant i området som till exempel brygghusets gavel, disponentvillan och banvaktarstugan.

Bryggeriholmen är mycket kuperad vilket ställer höga krav på anpassning för tillgänglighet. Bebyggelsen är utformad så att man kan ta sig handikappanpassat mellan parkeringsdäcket och samtliga husentréer på det övre planet. Under parkeringsdäcket finns en markparkering från vilken man når bostadsentréerna på det nedre planet handikappanpassat.

bilder/front/laddar.gif

Extern länk med mer information: www.bryggeriholmen.se

  • sida
  • 1
  • 2