Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Järla Sjö i Nacka är ett av Småstadens största projekt. Det började som ett planprojekt 1998 och omfattade både hus och mark.

Järla Sjö rymmer idag 700 bostäder blandat med butiker, restauranger och cirka 1200 arbetsplatser i gamla upprustade industribyggnader.

bilder/front/laddar.gif

Extern länk med
mer information:

www.jarlasjo.se