Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Steningehöjden

"Uppdraget att utforma Steningehöjden har varit något av ett drömuppdrag för mig som arkitekt. Trädgårdsstaden med sin tydliga målsättning att odla gemenskap, bygga sociala nätverk och skapa "byanda" i en stadsmiljö är något som står helt i linje med de riktlinjer som anges i Bruntland-rapporten och Agenda 21 nämligen social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet." -Bengt Smideman

bilder/front/laddar.gif
bilder/front/laddar.gif
bilder/front/laddar.gif
Extern länk med mer information:
www.steningehojden.se