Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Steningehöjden, Sigtuna kommun

Bebyggelsen generellt

Byggnaderna bör ha gemensamma drag men samtidigt variera något i hushöjder och fasader för att undvika monotoni och istället skapa livfullhet. Omsorgsfullt utformade detaljer bidrar till att ge ett trivsamt intryck och till kvalitetskänslan i området.

Husen ska ha synliga tak men inte nödvändigtvis sadeltak. Takmaterialen ska vara plåt, takpannor eller sedum. Fasaderna kan variera i kulör och material men flerbostadshusen ska ha övervägande delen i puts och småhusen övervägande träfasader. Kulörerna ska i huvudsak vara varma och dova men inte för gråa och inte för ljusa.

Bostadsgårdar och förgårdar

Flerbostadskvarteren ska ha gemensamma gårdar med sittplatser och småbarnslekytor. Marklägenheterna ska ha lägenhetsträdgårdar på gårdssidan och förgårdar på gatusidan. Det ska finnas tydliga gränser i markplaneringen som visarprivata, halvprivata och offentliga ytor. Det kan åstadkommas genom variationer i markbeläggningen eller med murar, häckar, staket, plank, spaljéer, grindar, brevlådor och olika typer av planteringar.

Uteplatserna beläggs till en viss del med betongplattor och har i övrigt gräs och odlingsytor samt omgärdas av häck med öppning mot gården. Mindre träskärmar sätts upp mellan uteplatserna för att skapa insynsskydd. På radhusens trädgårdar placeras förråd. Gångvägar till lekytor och sittgrupper beläggs med grus. Ytan närmast entréer beläggs med betongmarksten. EntrŽer utformas med soffa och plats för cykelparkering.

Gårdarna planteras med växtlighet som förstärker rummet, förbättrar lokalklimatet, ger skugga och sol, förhindrar starka vindar och ger en varierad upplevelse av färg doft och smak. Blommande buskar och träd planteras samt buskar med ätbara bär och sprakande höstfärger. Det ska också finnas en gräsyta för spel och lek och avkoppling.

bilder/front/laddar.gif
bilder/front/laddar.gif