Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Steningehöjden, Sigtuna kommun

På en vackert skogbevuxen bergsplatå med utsikt över naturpartierna kring Steninge slott planeras en ny trädgårdsstad, Steningehöjden. Stadsdelen kommer att bestå av cirka 900 bostäder i småhus och flerbostadshus samt ett bycentrum med skola, daghem, idrottshall, park och viss kommersiell service. För att åstadkomma detta på ett bra sätt behöver ett antal kvaliteter värnas i den offentliga miljön och på kvartersmark.

Området Steningehöjden

Steningehöjden är belägen mellan Sigtuna och Märsta. Förutom Steninge slott ligger den i anslutning till Rävsta naturreservat och Sundveda Golf. Steningehöjden ligger också på gångavstånd till Mälarens vatten och småbåthamnen vid Flottvik. På nära avstånd i riktning mot Märsta färdigställs ett nytt sportfält med fotboll, friidrott, golf med mera.

Livet på Steningehöjden kommer att präglas av närheten till en rad frilufts- och rekreationsmöjligheter. även inne i Steningehöjden kommer det att finnas attraktiva promenadstråk, bevarade fornlämningar och bevarade naturpartier. Den som föredrar att flanera på gator och gränder kan få en mycket spännande och omväxlande trädgårdsstadsidyll att tillgå. Tillgången till trädgårdar och förgårdar gör också att det finns goda möjligheter att träffa sina grannar på ett otvunget sätt när man rör sig i området eller vistas i kvarterens inre.

Omgivande vegetation, som till stor del består av barrskog med inslag av lövträd, ska bevaras så nära intill den nya bebyggelsen som möjligt. Områdets topografi ska också bevaras med befintliga bergshällar som sticker upp här och där i området.

bilder/front/laddar.gif