Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se


Huvudidé

En strävan med detta förslag är att skapa ett komplett samhälle som har egen identitet, god funktion, höga trivselvärden och attraktivitet.

Faktaruta


Förslaget medger en stor flexibilitet men innehåller enligt våra antaganden:

• 20000 m² butiker

• 21000 m² kontor, hotell, kyrka, sport

• 450 bostäder, 1–5 rum och kök

• Hushöjder 1–4 våningar

• Parkeringsplatstillgången med dubbel-
utnyttjande är enligt ovanstående beräkningar
- 330 parkeringsplatser i garage
- 1270 parkeringsplatser på mark

• Exploateringstalet är ca 0,6

Extern länk med mer information:

www.amhult2.se