Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Gatutyper

Här redovisas några typiska gatusektioner i förslaget.

Ett exempel på lokalgata som kännetecknas av en allé med körbana i mitten. En fil i vardera körriktning och kantstensparkering under träden. Förgårdar ligger närmast husfasaderna.

Ett exempel på smal lokalgata som kännetecknas av en allé med körbana i mitten. Kantstensparkering under träden. Förgårdar ligger närmast husfasaderna.

Ett exempel på huvudgata som kännetecknas av en allé med körbana i mitten med en fil i vardera körriktning. Kantstensparkering under träden och cykelbana i anslutning till trottoar. Förgård ligger närmast den ena husfasaden.

Ett exempel på huvudgata som kännetecknas av en allé med körbana i mitten. En fil i vardera körriktning med busshållplatser och gångytor. Förgårdar ligger närmast husfasaderna.