Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Gågata/torg – markbehandling

I småstaden finns ingen impedimentmark utan all mark har en funktion, som ska gå att förstå av markbehandlingen. Här nedan visas några detaljerade exempel på hur vi tänker oss markplaneringen.

Sektion från dammen och neråt

A Fasader mot sydost

B Fasader mot nordöst

C Fasader mot norr