Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Gårdsutformning

Gården är en viktig del för trivseln och utvecklingen av det sociala livet. Gården kan vara en utmärkt mötesplats mellan människor om den utformas medvetet. Vi föreslår att betydande delar av gården avsätts till lägenhetsträdgårdar för de bostäder som har kontakt med markplanet. Det ger de boende där en anledning att ofta vistas ute. Därutöver föreslår vi att den gemensamma gårdsytan förses med flera sittgrupper så att vem som helst kan gå ut på gården utan att uppleva man ockuperar hela gården.

Ett motto här är att en gård som är bra för vuxna också är bra för barn. Om de vuxna umgås under trevliga former så gör också barnen det. Barn kan dessutom ha mycket roligt med andra saker än färdiga lekredskap. Om gården är tillräckligt stor föreslår vi att delar av den upplåts som mindre odlingslotter för de som bor eller arbetar högre upp i huset. En gård som är utformad på detta sätt kommer inte bara att befrämja sociala nätverk. Den kommer också att vara mycket billig i drift, helt enkelt på grund av att de som nyttjar den också kommer att sköta om den av egen kraft och vilja.